Gå direkt till sidans innehåll

Drivmedelsanvändning för transporter per invånare

Indikator SE. 8.1. 14

Energianvändningen avser kommuninvånarnas genomsnittliga energianvändning för transporter. Statistiken baseras på leveranser av drivmedel till tankstationer i Botkyrka kommun. Det betyder att drivmedlen har sålts i Botkyrka men inte nödvändigtvis förbrukats i kommunen. Nyckeltalet inkluderar användning av drivmedel både för person- och yrkestrafik.

Botkyrkas beroende av fossila bränslen inom transportsektorn är fortfarande högt. Förnyelsebara bränslen ökar, men utgör en låg andel av den totala mängd energi som förbrukas inom transportsektorn.

Energianvändningen för transporter minskar trots att antalet fordon ökar i Botkyrka. Det beror på att fordonen blir allt mer energieffektiva.

Förbrukning av olika drivmedeltyper transporter i Botkyrka kommun. Statistiken gäller per invånare och samtliga transporter, både kommunala och övriga.

Rad-id Mätområde Datum Värde (kWh/invånare)

0

Totalt

2009

7757

1

Totalt

2010

7306

2

Totalt

2011

6350

3

Totalt

2012

6046

4

Totalt

2013

6025

5

Totalt

2014

3739

6

Totalt

2015

3861

7

Totalt

2016

3903

8

Totalt

2017

4620

9

Ej förnyelsebara

2009

7734

10

Ej förnyelsebara

2010

6874

11

Ej förnyelsebara

2011

5838

12

Ej förnyelsebara

2012

5548

13

Ej förnyelsebara

2013

5413

14

Ej förnyelsebara

2014

3358

15

Ej förnyelsebara

2015

3452

16

Ej förnyelsebara

2016

2957

17

Ej förnyelsebara

2017

3245

18

Elektricitet

2009

23,00

19

Elektricitet

2010

36,00

20

Elektricitet

2011

35,00

21

Elektricitet

2012

37,00

22

Elektricitet

2013

45,00

23

Elektricitet

2014

39,00

24

Elektricitet

2015

52,00

25

Elektricitet

2016

51,00

26

Elektricitet

2017

51,00

27

Förnyelsebara (flytande)

2009

0,000

28

Förnyelsebara (flytande)

2010

396,0

29

Förnyelsebara (flytande)

2011

477,0

30

Förnyelsebara (flytande)

2012

460,0

31

Förnyelsebara (flytande)

2013

565,0

32

Förnyelsebara (flytande)

2014

342,0

33

Förnyelsebara (flytande)

2015

358,0

34

Förnyelsebara (flytande)

2016

895,0

35

Förnyelsebara (flytande)

2017

1323

Datakälla: SCB
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-01-08