Gå direkt till sidans innehåll

Drivmedelsanvändning för transporter per invånare

Indikator SE. 8.1. 14

Energianvändningen avser kommuninvånarnas genomsnittliga energianvändning för transporter. Statistiken baseras på leveranser av drivmedel till tankstationer i Botkyrka kommun. Det betyder att drivmedlen har sålts i Botkyrka men inte nödvändigtvis förbrukats i kommunen. Nyckeltalet inkluderar användning av drivmedel både för person- och yrkestrafik.

Botkyrkas beroende av fossila bränslen inom transportsektorn är fortfarande högt. Förnyelsebara bränslen ökar, men utgör en låg andel av den totala mängd energi som förbrukas inom transportsektorn.

Energianvändningen för transporter minskar trots att antalet fordon ökar i Botkyrka. Det beror på att fordonen blir allt mer energieffektiva.

Förbrukning av olika drivmedeltyper transporter i Botkyrka kommun. Statistiken gäller per invånare och samtliga transporter, både kommunala och övriga.

Rad-id Transportenergikälla Senaste värdet (kWh/invånare) Datum

0

Totalt

 4620

2017

1

Ej förnyelsebara

 3245

2017

2

Förnyelsebara (flytande)

 1323

2017

3

Elektricitet

 51,00

2017

Datakälla: SCB
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-01-08