Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till grönområden

Indikator SE. 6.3. 1

Statistiken sammanställdes av SCB år 2005 och omfattar 36 tätorter i Sverige från olika län. Ett kriterium för att räknas som tätort är att invånarantalet ska överstiga 30 000 personer, vilket Tumba uppnår.

Tillgången till grönområden påverkar vår upplevda miljö, hälsa och möjlighet till rekreation. En god bebyggd miljö är ett av riksdagens 16 antagna miljömål.

Tumbabornas tillgång till grönområden inom 300 m

Rad-id Antal grönområden Senaste värdet (%) Datum

0

Två grönområden

 30

2005

1

Tre grönområden

 29

2005

2

Ett grönområde

 19

2005

3

Fyra grönområden

 19

2005

4

Inget grönområde

 4

2005

Datakälla: SCB
Kontakt:
Uppdaterad: 2013-01-25