Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till grönområden

Indikator SE. 6.3. 1

Statistiken sammanställdes av SCB år 2005 och omfattar 36 tätorter i Sverige från olika län. Ett kriterium för att räknas som tätort är att invånarantalet ska överstiga 30 000 personer, vilket Tumba uppnår.

Tillgången till grönområden påverkar vår upplevda miljö, hälsa och möjlighet till rekreation. En god bebyggd miljö är ett av riksdagens 16 antagna miljömål.

Tumbabornas tillgång till grönområden inom 300 m

Datakälla: SCB
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra
Kontakt:
Uppdaterad: 2013-01-25