Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.3.1.1

Skyddad natur

Här visas den sammanlagda ytan av naturreservat och biotopskyddade områden relaterad till kommunens hela yta.

Andelen skyddad natur i procent av kommunens totala yta.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Skyddad natur

2000

3,2

1

Skyddad natur

2001

3,3

2

Skyddad natur

2002

3,3

3

Skyddad natur

2003

3,4

4

Skyddad natur

2004

3,4

5

Skyddad natur

2006

3,4

6

Skyddad natur

2007

3,4

7

Skyddad natur

2008

3,7

8

Skyddad natur

2009

5,0

9

Skyddad natur

2010

5,0

10

Skyddad natur

2011

8,7

11

Skyddad natur

2012

8,8

12

Skyddad natur

2013

8,9

13

Skyddad natur

2014

8,9

14

Skyddad natur

2015

9,0

15

Skyddad natur

2016

9,2

16

Skyddad natur

2017

9,2

17

Skyddad natur

2018

9,3

18

Skyddad natur

2019

9,3

19

Skyddad natur

2020

9,3

Datakälla: SCB

Kommentar

I och med bildandet av Lida naturreservat år 2010 ökade andelen skyddad natur i Botkyrka kraftigt, från 1100 till 1942 hektar.

År 2020 hade 9,3 procent av Botkyrkas totala areal ett lagstadgat naturskydd. Motsvarande siffra för Stockholms län var 11,9 procent och för Sverige 11,2 procent.

Uppdaterad: 2021-08-25
Kontakt: