Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad natur

Delområde SE. 3. 1

Statistik över skyddade naturområden i Botkyrka.

I Botkyrka finns idag 14 naturreservat, fem Natura 2000-områden och 13 biotopskyddsområden i skog. Fram till 2009 var naturreservaten i kommunen generellt sett små. Under 2009 och 2010 blev två större skogs- och friluftsområden med höga naturvärden skyddade som naturreservat: Vinterskogen, mellan Uttran och Vårsta samt Lidaområdet vid Lida friluftsgård.

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-12-08