Gå direkt till sidans innehåll

Areal skogliga nyckelbiotoper

Indikator SE. 3.2. 3

I Botkyrka kommun har Skogsstyrelsen fram till slutet av 2017 totalt registrerat 180 stycken nyckelbiotoper med en total areal på 569 hektar.

Skogsstyrelsen har också registrerat 152 objekt med naturvärden på totalt 270 hektar. Objekt med naturvärden är biotoper vars miljö idag inte riktigt når upp till nyckelbiotopsstandard. Får de utvecklas fritt eller med naturvårdsinriktad skötsel utvecklas de troligen till nyckelbiotoper inom en snar framtid.

Skogsstyrelsen har dock inte haft möjlighet att finkamma all skog i kommunen, utan det kan finnas livsmiljöer med höga naturvärden som inte avgränsats som nyckelbiotop eller naturvärdesobjekt. De naturvärden som inte upptäckts är dock svåra att ta hänsyn till vid skogsbruksåtgärder eller andra åtgärder i skogsmarken.

Ackumulerad areal per år av nyckelbiotoper registrerade av Skogsstyrelsen i skogar belägna i Botkyrka kommun

Rad-id Mätområde Datum Värde (ha)

0

Totalt

1996

0,000

1

Totalt

1997

154,0

2

Totalt

1998

168,0

3

Totalt

1999

168,0

4

Totalt

2000

168,0

5

Totalt

2001

177,4

6

Totalt

2002

250,1

7

Totalt

2003

346,1

8

Totalt

2004

352,5

9

Totalt

2005

356,0

10

Totalt

2006

381,6

11

Totalt

2007

437,1

12

Totalt

2008

467,4

13

Totalt

2009

470,9

14

Totalt

2010

478,0

15

Totalt

2011

478,0

16

Totalt

2012

478,0

17

Totalt

2013

478,0

18

Totalt

2014

514,0

19

Totalt

2015

520,0

20

Totalt

2016

520,0

21

Totalt

2017

569,0

22

Totalt

2018

597,0

23

Totalt

2019

602,0

24

Areal skogliga nyckelbiotoper

1996

0,000

25

Areal skogliga nyckelbiotoper

1997

154,0

26

Areal skogliga nyckelbiotoper

1998

168,0

27

Areal skogliga nyckelbiotoper

1999

168,0

28

Areal skogliga nyckelbiotoper

2000

168,0

29

Areal skogliga nyckelbiotoper

2001

177,4

30

Areal skogliga nyckelbiotoper

2002

250,1

31

Areal skogliga nyckelbiotoper

2003

346,1

32

Areal skogliga nyckelbiotoper

2004

352,5

33

Areal skogliga nyckelbiotoper

2005

356,0

34

Areal skogliga nyckelbiotoper

2006

381,6

35

Areal skogliga nyckelbiotoper

2007

437,1

36

Areal skogliga nyckelbiotoper

2008

467,4

37

Areal skogliga nyckelbiotoper

2009

470,9

38

Areal skogliga nyckelbiotoper

2010

478,0

39

Areal skogliga nyckelbiotoper

2011

478,0

40

Areal skogliga nyckelbiotoper

2012

478,0

41

Areal skogliga nyckelbiotoper

2013

478,0

42

Areal skogliga nyckelbiotoper

2014

514,0

43

Areal skogliga nyckelbiotoper

2015

520,0

44

Areal skogliga nyckelbiotoper

2016

520,0

45

Areal skogliga nyckelbiotoper

2017

569,0

46

Areal skogliga nyckelbiotoper

2018

597,0

47

Areal skogliga nyckelbiotoper

2019

602,0

Datakälla: Skogsstyrelsen
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-05-25