Gå direkt till sidans innehåll

Natur

Huvudområde SE. 3

Naturen i Botkyrka är varierad med många skogsområden, berg, sjöar och öppna odlingslandskap från Mälarstranden i norr till Skanssundet och Östersjön i söder. Det innebär många olika livsmiljöer för djur och växter, så kallade biotoper, varav vissa hyser mycket höga biologiska värden. Här finns också stora möjligheter till ett givande friluftsliv och en god boendemiljö.

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-12-08