Gå direkt till sidans innehåll

Marknära ozon

Delområde SE. 2. 5

Halterna av ozon i Botkyrka bestäms till stor del av ozonhalterna i den luft som transporteras hit från andra mer befolkningstäta länder. Ozonet är långlivat och kan färdas långa sträckor innan det bryts ner.

Marknära ozon bildas genom kemiska reaktioner mellan solljus och luftföroreningar som kväveoxider och flyktiga kolväten. Eftersom reaktionen påskyndas vid starkt solljus och höga temperaturer är halterna oftast högre under vår och sommar.

Ozon påverkar vår hälsa genom att bland annat irritera ögon, slemhinnor och miljön genom skador på växtlighet. Mätningarna i Botkyrka upphörde 2012. Naturvårdsverket övervakar marknära ozon i Sverige.

Kontakt:
Uppdaterad: 2022-08-16