Gå direkt till sidans innehåll

Klimat

Alttext
Huvudområde SE. 1

Klimatförändringarna innebär bland annat att Stockholmsområdet kommer att få varmare och regnigare vintrar samt torrare somrar. Under sommarhalvåret beräknas värmeböljorna bli längre och inträffa oftare. Forskning visar att höga medeldygnstemperaturer påverkar hälsan negativt och ökar dödligheten.

I samband med riklig och långvarigt regn finns stora risker för översvämningar i strandnära områden längs Mälaren med tillhörande sjösystem. Dessa risker kommer att minska när den nya vattenregleringen av Mälaren är genomförd i samband med ombyggnaden av Slussen.

För att få bättre kunskap om hur Botkyrka kommer att påverkas av klimatförändringarna har kommunen genomfört en översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys. Analysen beskriver konsekvenserna för kommunen inom ett antal områden: bebyggelse, tekniska försörjningssystem, transportinfrastruktur och människors hälsa. Den ger även förslag till hur Botkyrka bör planera för att undvika ökad sårbarhet och vilka anpassningsåtgärder som kan vidtas. Du hittar Botkyrkas klimat- och sårbarhetsanalys under Länkar.

Kontakt:
Uppdaterad: 2024-02-07