Gå direkt till sidans innehåll

Miljögifter i fisk

Delområde SE. 7. 4

Här redovisas undersökning av miljögifter i fisk i kommunens sjöar.

Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och utgör ett hot mot miljön och människors hälsa. Det är en lättflyktig metall som kan spridas över långa avstånd via atmosfären.

Större delen av det kvicksilver som tillförs svenska vatten bedöms vara luftburet kvicksilver som transporterats in från områden utanför Sverige. Den största källan till kvicksilverutsläpp till luft globalt är förbränning av kol. Andra utsläppskällor är smältverk, krematorier och avfallsförbränning.

De flesta sjöar i Sverige klarar idag inte de kvicksilverhalter som krävs för att uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv.

Kontakt:
Uppdaterad: 2018-08-24