Gå direkt till sidans innehåll

Metaller och miljögifter i avloppet

Delområde SE. 7. 6

Här visas halter av tungmetaller och organiska miljögifter i Himmerfrjärdsverkets slam och i det renade vattnet som släpps ut i Himmerfjärden.

Himmerfjärdsverket är ett stort reningsverk i södra Botkyrka som renar avloppsvattnet från sex kommuner i sydöstra Stockholm. De halter av tungmetaller och organiska miljögifter som redovisas här är alltså inte enbart genererade av Botkyrkaborna.

Uppdaterad: 2021-10-12