Gå direkt till sidans innehåll

Installerad köldmediemängd

Indikator SE. 7.2. 1

Diagrammet visar den mängd köldmedier som finns installerat i kylar, frysar, luftkonditionering med mera i Botkyrka kommun. Det totala antalet anmälda anläggningar i kommunen som rapporterar sin användning är cirka 100 stycken. Fram till år 2017 skulle anläggningen innehålla mer än 10 kilo för att vara rapporteringsskyldig. Från och med år 2017 ändrades reglerna till att en anläggning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer räknas som rapporteringsskyldig.

Mängd (kg) köldmedier som finns installerad i fastigheter i Botkyrka

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg)

0

Totalt

1998

3437

1

Totalt

1999

4822

2

Totalt

2000

6137

3

Totalt

2001

7246

4

Totalt

2002

7170

5

Totalt

2003

6498

6

Totalt

2004

7623

7

Totalt

2005

6083

8

Totalt

2006

6662

9

Totalt

2007

7354

10

Totalt

2008

8228

11

Totalt

2009

7541

12

Totalt

2010

7592

13

Totalt

2011

8656

14

Totalt

2012

8538

15

Totalt

2013

8845

16

Totalt

2014

9113

17

Totalt

2015

9138

18

Totalt

2016

9206

19

Totalt

2017

9722

20

HCFC

1998

2330

21

HCFC

1999

3532

22

HCFC

2000

2937

23

HCFC

2001

2630

24

HCFC

2002

1727

25

HCFC

2003

1090

26

HCFC

2004

1131

27

HCFC

2005

588

28

HCFC

2006

799

29

HCFC

2007

628

30

HCFC

2008

496

31

HCFC

2009

410

32

HCFC

2010

329

33

HCFC

2011

297

34

HCFC

2012

215

35

HCFC

2013

250

36

HCFC

2014

142

37

HCFC

2015

0

38

HCFC

2016

0

39

HCFC

2017

0

40

HFC

1998

1107

41

HFC

1999

1290

42

HFC

2000

3200

43

HFC

2001

4616

44

HFC

2002

5443

45

HFC

2003

5408

46

HFC

2004

6492

47

HFC

2005

5495

48

HFC

2006

5963

49

HFC

2007

6726

50

HFC

2008

7732

51

HFC

2009

7131

52

HFC

2010

7263

53

HFC

2011

8359

54

HFC

2012

8323

55

HFC

2013

8595

56

HFC

2014

8971

57

HFC

2015

9138

58

HFC

2016

9206

59

HFC

2017

9722

Datakälla: Miljöenheten, Botkyrka kommun

Kommentar

Antalet anläggningar som skickar in köldmedierapporter varierar något från år till år. Därför har vissa år har högre värden. Utvecklingen går åt rätt håll: Användandet av HCFC går ner, samtidigt som det byts ut mot HFC.

Uppdaterad: 2019-06-26