Gå direkt till sidans innehåll

Köldmedier

Delområde SE. 7. 2

Köldmedier kallas ämnen som transporterar kyla eller värme i ett slutet system. De används bland annat i kylar, frysar, luftkonditioneringsaggregat och värmepumpar.

Läckage av köldmedier kan påverka klimatet och ozonskiktet negativt. Därför gäller speciella regler för hur köldmedierna får hanteras. Köldmedier som innehåller klor, till exempel CFC och HCFC, bryter ned jordens skyddande ozonlager vilket medför att stark UV-strålning når jorden och ökar risken för hudcancer och att växter skadas. Gruppen CFC är idag förbjuden och det är förbjudet att fylla på aggregat med HCFC. Dessa ämnen har oftast ersatts med ämnen ur gruppen HFC. Det är en ämnesgrupp som inte bryter ner ozonskiktet, men vissa av dessa ämnen är växthusgaser som bidrar till att öka växthuseffekten.

Uppdaterad: 2019-06-26