Gå direkt till sidans innehåll

Kemikalier och miljögifter

Huvudområde SE. 7

Giftfri miljö är ett av de mål som riksdagen har satt upp för framtiden. Ämnen i miljön som skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen ska vara nära noll och för naturligt förekommande ämnen ska halterna ligga nära bakgrundsnivåerna.

Uppdaterad: 2023-11-20