Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.8.3.1

Värmepumpar

Statistiken visar kända värmepumpsanläggningar i kommunen. Före installation av en värmepumpsanläggning för berg-, ytjord- och ytvattenvärme ska en anmälan eller ansökan göras till kommunen.

Statistiken nedan gäller kända installerade anläggningar (nästan bara bergvärme). Det finns även värmepumpsanläggningar för frånlufts-, luftluft- och luftvattenvärme, men där saknas statistik eftersom ingen anmälan eller ansökan krävs.

Totalt antal kända installerade värmepumpar i kommunen.

Rad-id Värmepumpar Senaste värdet (Antal) Datum

0

Totalt

 1278

2019

1

Värmepumpar

 1278

2019

Datakälla: Miljöenheten, Botkyrka kommun
Uppdaterad: 2020-05-19
Kontakt:
  • Erik Bergström, Samhällsbyggnadsförvaltningen