Gå direkt till sidans innehåll

Biogasproduktion

Indikator SE. 8.3. 5

Nyckeltalet presenterar produktion av fordonsgas vid avloppsreningsverket Himmerfjärdsverket (SYVAB) i södra Botkyrka. SYVAB producerar också annan gas som inte uppgraderas till fordonsgas, men som används inom verksamheten.

Råmaterialet är slam från reningen av kommunalt avloppsvattnen. Men även annat organiskt avfall från regionen används, till exempel från livsmedelsindustrin. Fordonsgasen levereras till olika biogaspumpar i länet, bland annat två stationer i Botkyrka.

Produktion av fordonsgas vid Himmerfjärdsverket

Rad-id Mätområde Datum Värde (Miljoner Nm3)

0

Totalt

2009

0,643

1

Totalt

2010

1,212

2

Totalt

2011

2,034

3

Totalt

2012

2,54

4

Totalt

2013

2,722

5

Totalt

2014

2,7

6

Totalt

2015

2,5

7

Totalt

2016

2,357

8

Totalt

2017

2,189

9

Totalt

2018

2,35

10

Totalt

2019

2,33

11

Biogasproduktion

2009

0,643

12

Biogasproduktion

2010

1,212

13

Biogasproduktion

2011

2,034

14

Biogasproduktion

2012

2,54

15

Biogasproduktion

2013

2,722

16

Biogasproduktion

2014

2,7

17

Biogasproduktion

2015

2,5

18

Biogasproduktion

2016

2,357

19

Biogasproduktion

2017

2,189

20

Biogasproduktion

2018

2,35

21

Biogasproduktion

2019

2,33

Datakälla: SYVAB
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-08-17