Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning i kommunens lokaler

Indikator SE. 8.1. 6

Nyckeltalet beskriver utvecklingen av el- och fjärrvärmeanvändningen per kvadratmeter i kommunens lokaler. Med kommunala lokaler menas exempelvis förskolor, skolor och gruppboenden. Värdena i diagrammet är normalkorrigerade, vilket betyder att man tar hänsyn till årsmedeltemperaturen.

Flera åtgärder som energieffektiviserar lokalerna har genomförts de senaste åren. Styr- och reglersystem för värme och ventilation har trimmats in eller bytts ut. När vi bygger nytt görs det med energisnål teknik, och om det är tekniskt lämpligt installeras solenergi.

Kommunens mål är att minska energianvändningen med 21 procent till år 2020 jämfört med 2009. Det innebär att Botkyrka kommun som högst får ha en energianvändning på 212 kWh/m2 år 2020. År 2015 hade kommunens energianvändning minskat med 16 procent jämfört med 2009.

Antal använda kWh per kvadratmeter i kommunens lokaler

Rad-id Mätområde Datum Värde (kWh/m2)

0

Totalt

2009

268

1

Totalt

2010

238

2

Totalt

2011

266

3

Totalt

2012

239

4

Totalt

2013

232

5

Totalt

2014

258

6

Totalt

2015

248

7

Totalt

2016

246

8

Totalt

2017

254

9

Totalt

2018

253

10

Totalt

2019

249

11

kWh/m2

2009

268

12

kWh/m2

2010

238

13

kWh/m2

2011

266

14

kWh/m2

2012

239

15

kWh/m2

2013

232

16

kWh/m2

2014

258

17

kWh/m2

2015

248

18

kWh/m2

2016

246

19

kWh/m2

2017

254

20

kWh/m2

2018

253

21

kWh/m2

2019

249

Datakälla: Energimyndigheten
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-05-22