Gå direkt till sidans innehåll

Energi flerbostadshus per invånare

Indikator SE. 8.1. 13

Omkring 90 procent av flerbostadshusen i Botkyrka värms upp med fjärrvärme. Reseterande flerbostadshus värms upp med olika värmepumpar som drivs med elektricitet. Elektricitet används också till olika hushållsmaskiner och elektronikutrustning.

Förbrukning och typ av energi som används i flerbostadshus i Botkyrka

Rad-id Mätområde Datum Värde (kWh/invånare)

0

Totalt

2009

3627

1

Totalt

2010

3929

2

Totalt

2011

3834

3

Totalt

2012

3935

4

Totalt

2013

3781

5

Totalt

2014

3532

6

Totalt

2015

3514

7

Totalt

2016

3085

8

Totalt

2017

2983

9

Ej förnyelsebara

2009

5,000

10

Ej förnyelsebara

2010

11,00

11

Ej förnyelsebara

2011

12,00

12

Ej förnyelsebara

2012

10,00

13

Ej förnyelsebara

2013

1,000

14

Ej förnyelsebara

2014

1,000

15

Ej förnyelsebara

2015

5,000

16

Ej förnyelsebara

2016

2,000

17

Ej förnyelsebara

2017

2,000

18

Elektricitet

2009

565,0

19

Elektricitet

2010

609,0

20

Elektricitet

2011

1054

21

Elektricitet

2012

1052

22

Elektricitet

2013

1019

23

Elektricitet

2014

995,0

24

Elektricitet

2015

1043

25

Elektricitet

2016

540,0

26

Elektricitet

2017

530,0

27

Fast förnyelsebara

2009

0,000

28

Fast förnyelsebara

2010

0,000

29

Fast förnyelsebara

2011

0,000

30

Fast förnyelsebara

2012

0,000

31

Fast förnyelsebara

2013

0,000

32

Fast förnyelsebara

2014

0,000

33

Fast förnyelsebara

2015

0,000

34

Fast förnyelsebara

2016

0,000

35

Fast förnyelsebara

2017

0,000

36

Fjärrvärme

2009

3057

37

Fjärrvärme

2010

3319

38

Fjärrvärme

2011

2767

39

Fjärrvärme

2012

2873

40

Fjärrvärme

2013

2761

41

Fjärrvärme

2014

2536

42

Fjärrvärme

2015

2466

43

Fjärrvärme

2016

2543

44

Fjärrvärme

2017

2451

45

Flytande förnyelsebara

2009

0,000

46

Flytande förnyelsebara

2010

0,000

47

Flytande förnyelsebara

2011

0,000

48

Flytande förnyelsebara

2012

0,000

49

Flytande förnyelsebara

2013

0,000

50

Flytande förnyelsebara

2014

0,000

51

Flytande förnyelsebara

2015

0,000

52

Flytande förnyelsebara

2016

0,000

53

Flytande förnyelsebara

2017

0,000

Datakälla: SCB
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-01-08