Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning

Delområde SE. 8. 1

Energiförbrukningen i kommunen som geografisk plats.

Statistiska centralbyrån (SCB) sammanställer energianvändningen i Sveriges kommuner varje år. Några av nyckeltalen nedan baseras på SCB:s resultat för Botkyrka kommuns del. Statistiken tas bland annat fram genom leveransstatistik från energidistributörer som SFAB (fjärrvärme) och Vattenfall (el). För att kunna jämföra energianvändningen mellan olika år har den årliga totala energianvändningen delats med invånarantalet.

Kontakt:
Uppdaterad: 2024-03-06