Gå direkt till sidans innehåll

Energi

Huvudområde SE. 8

Den största energianvändningen i Botkyrka sker inom transport- och bostadssektorn. Transportsektorn i kommunen är klart beroende av fossila bränslen. Endast ett fåtal procent av sålda drivmedel i kommunen är förnybar.

Fjärrvärme är den vanligaste sättet att värma upp våra bostäder. En stor andel av det bränsle som används för att producera fjärrvärme är biobränsle. Användningen av oljepannor minskar i takt med att oljepriset stiger. Istället blir det vanligare med värmepumpar och träpelletspannor.

Kommunen har tagit fram en strategi för energieffektivisering inom den egna organisationen. Strategin hittar du under Dokument längre ner på sidan. Strategin innehåller en kartläggning av energianvändningen och kommunens målsättningar inom energiområdet. Strategin omfattar åttaganden som kommunen gjort i Borgmästaravtalet. Avtalet innebär att kommunerna och städer frivilligt åtar sig att göra extra insatser för att nå längre än kraven i EU:s klimatmål.

Sedan 2013 värms ingen av kommunens lokaler upp med olja. Den el som kommunen använder för belysning, ventilation, datorer med mera är miljömärkt.

Uppdaterad: 2024-03-06