Gå direkt till sidans innehåll

Pantstatistik

Indikator SE. 5.1. 5

I Sverige är målet att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas och de senaste åren har vi legat strax under, vilket gör oss till bland de bästa i världen på att panta. Returpack AB har ansvaret att driva pantsystemet av burkar och plastflaskor i Sverige. Uppdraget kommer från Naturvårdsverket och tillsynsmyndighet är Jordbruksverket.

I Sverige återvinns årligen totalt cirka 1,8 miljarder burkar och flaskor. Storstadsbor är sämre på att panta än genomsnittet.

Ur miljösynpunkt är det bra att återvinna. Återvinning av aluminium spar 95 procent av den energi som används vid nytillverkning av alluminiumburkar. Vid återvinning av plast minskar utsläppen av koldioxid med 2 kilo för varje kilo plast som samlas in.

Antal aluminiumburkar och PET-flaskor som pantas i kommunen per invånare.

Rad-id Mätområde Datum Värde (burkar/person)

0

Totalt

2010

169

1

Totalt

2011

171

2

Totalt

2012

156

3

Totalt

2013

142

4

Totalt

2014

165

5

Totalt

2015

169

6

Totalt

2016

174

7

Totalt

2017

176

8

Totalt

2018

184

9

Totalt

2019

182

10

Totalt

2020

194

11

Aluminiumburkar

2010

114

12

Aluminiumburkar

2011

115

13

Aluminiumburkar

2012

106

14

Aluminiumburkar

2013

95,0

15

Aluminiumburkar

2014

111

16

Aluminiumburkar

2015

114

17

Aluminiumburkar

2016

117

18

Aluminiumburkar

2017

121

19

Aluminiumburkar

2018

126

20

Aluminiumburkar

2019

125

21

Aluminiumburkar

2020

139

22

PET-flaskor

2010

55,0

23

PET-flaskor

2011

56,0

24

PET-flaskor

2012

51,0

25

PET-flaskor

2013

46,0

26

PET-flaskor

2014

54,0

27

PET-flaskor

2015

55,0

28

PET-flaskor

2016

57,0

29

PET-flaskor

2017

55,0

30

PET-flaskor

2018

58,0

31

PET-flaskor

2019

57,0

32

PET-flaskor

2020

55,0

Datakälla: Pantamera

Kommentar

Den här statistiken är framtagen med utgångspunkt i hur många burkar och flaskor som har pantats in i respektive kommun och län. Denna statistik finns i Returpacks eget system. För att kunna räkna ut hur mycket som har pantats per person har SCB:s befolkningsstatistik använts. Hänsyn har inte tagits till försäljning i respektive kommun och län.

Uppdaterad: 2021-08-27