Gå direkt till sidans innehåll

Pantstatistik

Indikator SE. 5.1. 5

I Sverige är målet att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas och de senaste åren har vi legat strax under, vilket gör oss till bland de bästa i världen på att panta. Returpack AB har ansvaret att driva pantsystemet av burkar och plastflaskor i Sverige. Uppdraget kommer från Naturvårdsverket och tillsynsmyndighet är Jordbruksverket.

I Sverige återvinns årligen totalt cirka 1,8 miljarder burkar och flaskor. Storstadsbor är sämre på att panta än genomsnittet.

Ur miljösynpunkt är det bra att återvinna. Återvinning av aluminium spar 95 procent av den energi som används vid nytillverkning av alluminiumburkar. Vid återvinning av plast minskar utsläppen av koldioxid med 2 kilo för varje kilo plast som samlas in.

Antal aluminiumburkar och PET-flaskor som pantas i kommunen per invånare.

Datakälla: Pantamera
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet:
194 burkar/person (2020)
Utgångsvärde:
169 burkar/person (2010)

Kommentar

Den här statistiken är framtagen med utgångspunkt i hur många burkar och flaskor som har pantats in i respektive kommun och län. Denna statistik finns i Returpacks eget system. För att kunna räkna ut hur mycket som har pantats per person har SCB:s befolkningsstatistik använts. Hänsyn har inte tagits till försäljning i respektive kommun och län.

Uppdaterad: 2021-08-27