Avfallsmängder och källsortering

Här redovisas hur mycket och vilken typ av avfall som uppkommer i Botkyrka.

Indikatorer

Källsortering och materialåtervinning

IndikatorSE.5.1.1 Mängd avfall per person som källsorteras och materialåtervinns i Botkyrka.
Senaste värdet: 44,54 kg/invånare2018

Pantstatistik

IndikatorSE.5.1.5 Antal aluminiumburkar och PET-flaskor som pantas i kommunen per invånare.
Senaste värdet: 182 burkar/person2019

Avfallsmängder

IndikatorSE.5.1.6 Kilogram avfall som uppkommer i Botkyrka per person
Senaste värdet: 395 kg/invånare2018
Delområde SE.5.1
Kontakt:
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2020-05-19
Miljöbarometern