Gå direkt till sidans innehåll

Källsortering och materialåtervinning

Indikator SE. 5.1. 1

Nyckeltalet visar mängd insamlat avfall som går under producentansvaret (glas, papper, metall, plast och tidningar) som samltas in av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) via insamlingsstationer och fastighetsnära insamlingssystem (exempelvis fyrfacksbehållare och avfallsrum i bostadsrättsföreningar). Värdena avser insamling per person.

Ur miljö- och resurssynpunkt är det bra att återvinna förpackningar av papper, plast, metall, glas och tidningar. Återvinning spar energi och minskar utsläpp av växthusgaser. Exempelvis kräver återvinning av papper endast en tredjedel av den energi som används vid nytillverkning av papper. Var tredje pappersförpackning i våra livsmedelsaffärer är en återvunnen kartong. Återvinning av aluminium och stål spar ännu mer energi. Vid återvinning av plast minskar utsläppen av koldioxid med 2 kilo för varje kilo plast som samlas in. Hårda plastförpackningar återvinns bland annat till blomkrukor medan mjukplast återanvänds till bärkassar, soppåsar och kabelskydd.

Nyckeltalet visar tydligt att insamling av tidningar har minskat i Botkyrka. Detta kan bland annat bero på att fler väljer att läsa nyheter digitalt istället för i pappersform.

Som en jämförelse var rikssnittet för materialåtervinning år 2020 (kg/person):

Tidningar: 13,6
Glasförpackningar: 22,6
Pappersförpackningar: 16,9
Plastförpackningar: 8,7
Metallförpackningar: 1,8

Mängd avfall per person som källsorteras och materialåtervinns i Botkyrka.

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/invånare)

0

Totalt

2000

85

1

Totalt

2001

87

2

Totalt

2002

80

3

Totalt

2003

89

4

Totalt

2004

95

5

Totalt

2005

101

6

Totalt

2006

101,2

7

Totalt

2007

81

8

Totalt

2008

68

9

Totalt

2009

76,6

10

Totalt

2010

83,8

11

Totalt

2011

79,9

12

Totalt

2012

63,91

13

Totalt

2013

65,9

14

Totalt

2014

63,25

15

Totalt

2015

55,38

16

Totalt

2016

51,7

17

Totalt

2017

47,17

18

Totalt

2018

44,54

19

Totalt

2019

44,19

20

Totalt

2020

51,78

21

Glasförpackningar

2006

15

22

Glasförpackningar

2007

15

23

Glasförpackningar

2008

13

24

Glasförpackningar

2009

13

25

Glasförpackningar

2010

13

26

Glasförpackningar

2011

12

27

Glasförpackningar

2012

12,7

28

Glasförpackningar

2013

12,3

29

Glasförpackningar

2014

11,97

30

Glasförpackningar

2015

11,5

31

Glasförpackningar

2016

11,62

32

Glasförpackningar

2017

10,7

33

Glasförpackningar

2018

11,18

34

Glasförpackningar

2019

15,27

35

Glasförpackningar

2020

17,19

36

Metallförpackningar

2006

1,2

37

Metallförpackningar

2007

0

38

Metallförpackningar

2008

0

39

Metallförpackningar

2009

0,6

40

Metallförpackningar

2010

0,8

41

Metallförpackningar

2011

0,9

42

Metallförpackningar

2012

0,14

43

Metallförpackningar

2013

1,2

44

Metallförpackningar

2014

1,4

45

Metallförpackningar

2015

1,48

46

Metallförpackningar

2016

1,46

47

Metallförpackningar

2017

1,48

48

Metallförpackningar

2018

1,39

49

Metallförpackningar

2019

1,46

50

Metallförpackningar

2020

1,54

51

Pappersförpackningar

2006

17

52

Pappersförpackningar

2007

15

53

Pappersförpackningar

2008

11

54

Pappersförpackningar

2009

15

55

Pappersförpackningar

2010

18

56

Pappersförpackningar

2011

16

57

Pappersförpackningar

2012

11,2

58

Pappersförpackningar

2013

13,3

59

Pappersförpackningar

2014

14,06

60

Pappersförpackningar

2015

14,97

61

Pappersförpackningar

2016

19,44

62

Pappersförpackningar

2017

13,58

63

Pappersförpackningar

2018

13,5

64

Pappersförpackningar

2019

13,43

65

Pappersförpackningar

2020

14,91

66

Plastförpackningar

2006

5

67

Plastförpackningar

2007

2

68

Plastförpackningar

2008

2

69

Plastförpackningar

2009

6

70

Plastförpackningar

2010

8

71

Plastförpackningar

2011

11

72

Plastförpackningar

2012

5,26

73

Plastförpackningar

2013

4,4

74

Plastförpackningar

2014

5,03

75

Plastförpackningar

2015

5,3

76

Plastförpackningar

2016

5,51

77

Plastförpackningar

2017

5,79

78

Plastförpackningar

2018

6,14

79

Plastförpackningar

2019

6,31

80

Plastförpackningar

2020

6,62

81

Tidningspapper

2006

63

82

Tidningspapper

2007

49

83

Tidningspapper

2008

42

84

Tidningspapper

2009

42

85

Tidningspapper

2010

44

86

Tidningspapper

2011

40

87

Tidningspapper

2012

34,61

88

Tidningspapper

2013

34,7

89

Tidningspapper

2014

30,79

90

Tidningspapper

2015

22,13

91

Tidningspapper

2016

13,67

92

Tidningspapper

2017

15,62

93

Tidningspapper

2018

12,33

94

Tidningspapper

2019

7,72

95

Tidningspapper

2020

11,52

Datakälla: FTI AB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen)

Kommentar

Nyckeltalet är svårt att jämföra med rikssnitt och andra kommuner eftersom boende i en kommun kan lämna sina förpackningar i en annan kommun. Dessutom hämtar tömningsfordonen material från flera kommuner vid samma körning, vilket försvårar fördelningen mellan kommunerna.

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-12-12