Gå direkt till sidans innehåll

Källsortering och materialåtervinning

Indikator SE. 5.1. 1

Nyckeltalet visar mängd insamlat avfall som går under producentansvaret (glas, papper, metall, plast och tidningar) som samltas in av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) via insamlingsstationer och fastighetsnära insamlingssystem (exempelvis fyrfacksbehållare och avfallsrum i bostadsrättsföreningar). Värdena avser insamling per person.

Ur miljö- och resurssynpunkt är det bra att återvinna förpackningar av papper, plast, metall, glas och tidningar. Återvinning spar energi och minskar utsläpp av växthusgaser. Exempelvis kräver återvinning av papper endast en tredjedel av den energi som används vid nytillverkning av papper. Var tredje pappersförpackning i våra livsmedelsaffärer är en återvunnen kartong. Återvinning av aluminium och stål spar ännu mer energi. Vid återvinning av plast minskar utsläppen av koldioxid med 2 kilo för varje kilo plast som samlas in. Hårda plastförpackningar återvinns bland annat till blomkrukor medan mjukplast återanvänds till bärkassar, soppåsar och kabelskydd.

Nyckeltalet visar tydligt att insamling av tidningar har minskat i Botkyrka. Detta kan bland annat bero på att fler väljer att läsa nyheter digitalt istället för i pappersform.

Som en jämförelse var rikssnittet för materialåtervinning år 2020 (kg/person):

Tidningar: 13,6
Glasförpackningar: 22,6
Pappersförpackningar: 16,9
Plastförpackningar: 8,7
Metallförpackningar: 1,8

Mängd avfall per person som källsorteras och materialåtervinns i Botkyrka.

Datakälla: FTI AB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen)
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet:
51,78 kg/invånare (2020)

Kommentar

Nyckeltalet är svårt att jämföra med rikssnitt och andra kommuner eftersom boende i en kommun kan lämna sina förpackningar i en annan kommun. Dessutom hämtar tömningsfordonen material från flera kommuner vid samma körning, vilket försvårar fördelningen mellan kommunerna.

Kontakt:
Uppdaterad: 2023-12-12