Gå direkt till sidans innehåll

Avfallshantering

Indikator SE. 5.2. 2

Den vanligaste hanteringsmetoden är förbränning i kraftvärmeverk. Vid förbränning produceras fjärrvärme och el som används i bostäder och lokaler.

Glas, metaller och aluminium återvinns i oändlighet utan att det tappar i kvalitet. Papper kan återvinnas cirka sju gånger och var tredje pappersförpackning i våra livsmedelsaffärer är en återvunnen kartong. Hårda plastförpackningar återvinns bland annat till blomkrukor, medan mjukplast återanvänds till bärkassar, soppåsar och kabelskydd.

Kommunens avfallsbolag, SRV återvinning, kom igång med förbehandling av matavfall under 2012 på Gladö. Då fanns endast en liten rötningsanläggning som inte hade kapacitet att hantera allt matavfall. Istället förbehandlades matavfallet och transporterades till Linköping där det rötades. År 2015 invigdes en biogasanläggning på Gladö och erbjuder idag närproducerad biogas till hela regionen.

Mängden återvunnet material inklusive rötning har ökat sedan 2010. Mängden avfall som deponeras har minskat. Detta är i linje med Botkyrkas avfallsplan. En anledning till att mängden deponerat avfall minskar är att återvinningcentralerna har tog containern för deponi under början av 2013. Avfallet samlas idag in som brännbart med förestående sortering. Mängden komposterbart avfall minskar när mer matavfall går till biogasproduktion.

Utöver nämnda avfallshanteringssystem kan avfall återanvändas. På Skyttbrink återvinningsstation finns till exempel en second hand verksamhet som tar emot och återanvänder produkter.

Hantering av uppkommet avfall i Botkyrka

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/invånare)

0

Totalt

2010

355

1

Totalt

2011

450

2

Totalt

2012

435

3

Totalt

2013

416

4

Totalt

2014

434

5

Totalt

2015

427

6

Totalt

2016

411

7

Totalt

2017

383

8

Totalt

2018

398

9

Totalt

2019

429

10

Deponi

2010

8,00

11

Deponi

2011

7,00

12

Deponi

2012

7,00

13

Deponi

2013

5,00

14

Deponi

2014

4,00

15

Deponi

2015

4,00

16

Deponi

2016

0,00

17

Deponi

2017

0,00

18

Deponi

2018

19,0

19

Deponi

2019

26,0

20

Förbränning

2010

239

21

Förbränning

2011

307

22

Förbränning

2012

309

23

Förbränning

2013

291

24

Förbränning

2014

299

25

Förbränning

2015

302

26

Förbränning

2016

290

27

Förbränning

2017

281

28

Förbränning

2018

265

29

Förbränning

2019

262

30

Kompostering

2010

22,0

31

Kompostering

2011

28,0

32

Kompostering

2012

26,0

33

Kompostering

2013

17,0

34

Kompostering

2014

6,00

35

Kompostering

2015

1,00

36

Kompostering

2016

1,00

37

Kompostering

2017

1,00

38

Kompostering

2018

1,00

39

Kompostering

2019

1,00

40

Rötning

2010

0,00

41

Rötning

2011

0,00

42

Rötning

2012

1,00

43

Rötning

2013

6,00

44

Rötning

2014

15,0

45

Rötning

2015

15,0

46

Rötning

2016

13,0

47

Rötning

2017

11,0

48

Rötning

2018

9,00

49

Rötning

2019

10,0

50

Återvinning

2010

86,0

51

Återvinning

2011

107

52

Återvinning

2012

92,0

53

Återvinning

2013

96,0

54

Återvinning

2014

110

55

Återvinning

2015

105

56

Återvinning

2016

107

57

Återvinning

2017

90,0

58

Återvinning

2018

104

59

Återvinning

2019

130

Kommentar

Nyckeltalet visar hantering av avfall som har genererats i Botkyrka. Det mesta av hushålls- och grovavfallet förbränns. En del av grovavfall från återvinningscentraler som till exempel wellpapp och metall återvinns. Även avfallet från förpackningsinsamlingen återvinns. I gruppen kompostering ingår främst löv och grenar som samlas in från återvinningscentraler, men även delar av det utsorterade matavfallet komposteras. Resterande del av matavfallet rötas till biogas.

Uppdaterad: 2020-11-02