Miljöbarometern
image description

Miljöbarometern

Miljötillståndet i Botkyrka

Miljöbarometern är ett verktyg för att samla och redovisa information om miljötillståndet i kommunen. Det ger alla som är intresserade en möjlighet att följa hur miljön i Botkyrka utvecklas. Miljöbarometern är uppbyggd på ett antal indikatorer som var och en säger något om miljötillståndet. Trenderna för hur de olika indikatorerna utvecklas symboliseras av tre olika färger, se här nedan.

45 indikatorer utvecklas positivt

Indikator SE.1.1.17
Indikator SE.2.2.1
Indikator SE.2.2.2
Indikator SE.2.2.3
Indikator SE.2.5.1
Indikator SE.3.1.1
Indikator SE.3.2.1
Indikator SE.3.2.2
Indikator SE.3.2.3
Indikator SE.4.1.1
Indikator SE.4.1.3
Indikator SE.4.2.1
Indikator SE.4.3.3
Indikator SE.4.6.1
Indikator SE.5.1.5
Indikator SE.7.2.1
Indikator SE.7.2.2
Indikator SE.7.5.1
Indikator SE.7.6.1
Indikator SE.8.1.2
Indikator SE.8.3.1
Indikator SE.8.3.2
Indikator SE.8.3.3
Indikator SE.8.3.5
Indikator SE.9.3.1
Indikator SE.9.3.3
Indikator SE.9.4.4
Projekt SE
Uppdaterad: 2017-12-21