Miljöbarometern
image description

Natur

Naturen i Botkyrka är varierad med många skogsområden, berg, sjöar och öppna odlingslandskap från Mälarstranden i norr till Skanssundet och Östersjön i söder. Det innebär många olika livsmiljöer för djur och växter, så kallade biotoper, varav vissa hyser mycket höga biologiska värden. Här finns också stora möjligheter till ett givande friluftsliv och en god boendemiljö.

Delområden

Skyddad natur

Delområde SE.3.1

Statistik över skyddade naturområden i Botkyrka.

Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend

Biologisk mångfald

Delområde SE.3.2

Artrika naturmiljöer och skyddsvärda arter i Botkyrka.

Trend:  4 av 4 indikatorer har en positiv trend
Huvudområde SE.3
Uppdaterad: 2017-10-05
Kontakt: