Miljöbarometern
image description

Bostad och hälsa

Inom det här huvudområdet kommer du så småningom att finna mer information och statistik över den bostadsnära miljön och företeelser i denna miljö som är relaterade till människors hälsa.

Delområden

Grönområden

Delområde SE.6.3

Närhet till grönområden

Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Huvudområde SE.6
Uppdaterad: 2017-02-10