Gå direkt till sidans innehåll

Avfallsmängder

Indikator SE. 5.1. 6

Nyckeltalet visar hur mycket avfall som varje Botkyrkabo ger upphov till per år. Kärl- och säckavfall är allt hushållsavfall som inte källsorteras. Med grovavfall och kompostavfall avses avfall som lämnas in på kommunens återvinningscentraler i Fittja och Skyttbrink. Det kan vara metallavfall, wellpapp, kvistar och löv med mera. Förpackningar och returpapper är avfall som lämnas vid förpackningsåtervinningen exempelvis tidningar, plast, glas och papper. Matavfall är organiskt avfall från hushåll, skolor och restauranger. Från och med hösten 2012 har enbostadshusen möjlighet att sortera ut matavfall.

Målet i Botkyrkas avfallsplan är att öka utsorteringen av material som kan återvinnas. Det betyder att kärl- och säckavfall ska minska, och att insamlingen av förpackningar, tidningar och matavfall ska öka.

Andelen källsorterat material från förpackningsinsamlingen i Botkyrka har minskat. En anledning kan vara den minskade insamlingen av tidningar som tros bero på att fler läser tidningen digitalt.

Andelen insamlat matavfall ökar men ligger på en låg nivå. Här förväntas insamlingen öka i takt med att även flerbostadshus börjar sortera ut matavfall. Att sortera ut matavfall är viktigt eftersom det kan användas för att producera biogas och för att kraftvärmeverk som eldar avfall ska få ett torrare bränsle.

Kilogram avfall som uppkommer i Botkyrka per person

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/invånare)

0

Totalt

2010

389

1

Totalt

2011

455

2

Totalt

2012

429

3

Totalt

2013

427

4

Totalt

2014

442

5

Totalt

2015

457

6

Totalt

2016

440

7

Totalt

2017

399

8

Totalt

2018

395

9

Totalt

2019

390

10

Förpackningar och returpapper

2010

70,8

11

Förpackningar och returpapper

2011

78,9

12

Förpackningar och returpapper

2012

63,9

13

Förpackningar och returpapper

2013

65,9

14

Förpackningar och returpapper

2014

63,0

15

Förpackningar och returpapper

2015

55,0

16

Förpackningar och returpapper

2016

52,0

17

Förpackningar och returpapper

2017

47,0

18

Förpackningar och returpapper

2018

54,0

19

Förpackningar och returpapper

2019

44,0

20

Förpackningar och returpapper

2020

52,0

21

Grovavfall

2010

121

22

Grovavfall

2011

142

23

Grovavfall

2012

127

24

Grovavfall

2013

144

25

Grovavfall

2014

148

26

Grovavfall

2015

189

27

Grovavfall

2016

188

28

Grovavfall

2017

148

29

Grovavfall

2018

146

30

Grovavfall

2019

153

31

Grovavfall

2020

157

32

Kompostavfall

2010

21,8

33

Kompostavfall

2011

25,8

34

Kompostavfall

2012

24,0

35

Kompostavfall

2013

14,7

36

Kompostavfall

2014

0,00

37

Kompostavfall

2015

0,00

38

Kompostavfall

2016

0,00

39

Kompostavfall

2017

0,00

40

Kompostavfall

2018

0,00

41

Kompostavfall

2019

0,00

42

Kompostavfall

2020

0,00

43

Kärl- och säckavfall

2010

175

44

Kärl- och säckavfall

2011

209

45

Kärl- och säckavfall

2012

213

46

Kärl- och säckavfall

2013

196

47

Kärl- och säckavfall

2014

216

48

Kärl- och säckavfall

2015

198

49

Kärl- och säckavfall

2016

187

50

Kärl- och säckavfall

2017

194

51

Kärl- och säckavfall

2018

186

52

Kärl- och säckavfall

2019

183

53

Kärl- och säckavfall

2020

196

54

Matavfall

2010

0,00

55

Matavfall

2011

0,00

56

Matavfall

2012

0,86

57

Matavfall

2013

6,04

58

Matavfall

2014

15,0

59

Matavfall

2015

15,0

60

Matavfall

2016

13,0

61

Matavfall

2017

10,0

62

Matavfall

2018

9,00

63

Matavfall

2019

10,0

64

Matavfall

2020

10,0

Uppdaterad: 2021-08-27