Gå direkt till sidans innehåll

Avfall och återvinning

Huvudområde SE. 5

Avfall har blivit en viktig resurs i vårt samhälle. Källsorterat material kan återanvändas som det är eller återvinnas i nya produkter eller som energi. Organiskt avfall kan till exempel användas för att producera biogas och kompostjord. Brännbart avfall kan ge fjärrvärme och elektricitet via våra kraftvärmeverk.

Hur stora mängder avfall som uppkommer styrs av en komplex kedja av samhällsförändringar. Där konjunkturcykler, konsumtionsmönster och engagemang till att källsortera är några delar i kedjan. När det till exempel är lågkonjunktur konsumerar vi mindre, och då genereras det mindre avfall.

För att styra arbetet med avfallshantering har kommunen tagit fram en avfallsplan. I avfallsplanen finns mål och visioner för det långsiktiga arbetet. Den övergripande visionen är "Det är lätt att göra rätt - alla kommuninvånare och verksamheter bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle". Under Länkar längre ner på sidan hittar du Botkyrkas avfallsplan.

Uppdaterad: 2023-12-12