Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.6.1

Vattenanvändning i hushållen

Mälaren vid vattenverket i Norsborg är botkyrkabornas huvudsakliga källa till dricksvatten. Vatten från Norsborgs vattenverk förser också andra delar av länet med dricksvatten.

Under senare år har vattenförbrukningen per person och totalt sett minskat. Installation av mer snålspolande apparatur som till exempel effektivare munstycken är en av flera förklaringar. Vissa år används mycket vatten under sommarmånaderna för att vattna trädgårdar. Därför kan den totala vattenförbrukningen förändras beroende på sommarmånadernas nederbördsmängd.

Tullinge vattenverk är helt avstängt sedan 2012, på grund av höga halter av PFOS i grundvattnet. Sedan Tullinge vattenverk stängde ner förser Norsborgs vattenverk hela kommunen med dricksvatten förutom de hushåll som har egna brunnar.

Antal liter vatten som en botkyrkabo använder per dygn.

Rad-id Vattenreningsverk Senaste värdet (liter per dygn) Datum

0

Norsborg vattenverk

 250

2017

1

Totalt

 250

2017

2

Tullinge vattenverk

 0,00

2017

Datakälla: VA-enheten, Botkyrka kommun

Kommentar

Siffrorna är framräknade med SCB:s statistik över invånare antal i kommunen de berörda åren. I Grödinge bor cirka 4000 personer som har egen brunn, de är därför exkluderade i beräkningarna.

Uppdaterad: 2018-05-18
Kontakt: