Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.2.28.2

Kvävekoncentration

Totalkväve innefattar både löst kväve (direkt tillgängligt för växter) och kväve bundet i organismer och mineraler. Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. I sjöar är normalt fosfor tillväxtbegränsande. I extremt näringsrika sjöar kan fosformängden vara så stor att kväve istället är det ämne som förekommer i underskott. Tillförseln av kväve kommer då att avgöra hur stor växternas produktion blir. Kvävebrist leder ofta till blomning av blågröna alger, som kan utnyttja kväve från luften.

För de sjöar med regelbundna mätningar representerar värdena nedan rullande treårsmedelvärde.

Totalkvävehalter i ytvatten i augusti.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/l)

0

Albysjön

1999

0,53

1

Albysjön

2000

0,56

2

Albysjön

2001

0,56

3

Albysjön

2002

0,55

4

Albysjön

2003

0,48

5

Albysjön

2004

0,42

6

Albysjön

2005

0,34

7

Albysjön

2006

0,32

8

Albysjön

2007

0,33

9

Albysjön

2008

0,34

10

Albysjön

2009

0,35

11

Albysjön

2010

0,35

12

Albysjön

2011

0,35

13

Albysjön

2012

0,37

14

Albysjön

2013

0,37

15

Albysjön

2014

0,41

16

Albysjön

2015

0,46

17

Albysjön

2016

0,47

18

Albysjön

2017

0,46

19

Albysjön

2018

0,45

20

Albysjön

2019

0,47

21

Aspen

2002

0,58

22

Aspen

2009

0,83

23

Södra Aspen

2009

0,83

24

Axaren

2002

0,91

25

Axaren

2008

1,20

26

Axaren

2013

0,93

27

Axaren

2018

0,57

28

Brosjön

2002

0,38

29

Brosjön

2008

0,64

30

Brosjön

2013

0,62

31

Brosjön

2018

0,45

32

Brudträsket

2002

0,48

33

Brudträsket

2008

0,61

34

Bysjön

2002

0,49

35

Bysjön

2008

1,20

36

Bysjön

2013

0,74

37

Bysjön

2018

0,60

38

Getaren

1978

0,82

39

Getaren

1980

0,92

40

Getaren

1982

0,97

41

Getaren

1984

0,92

42

Getaren

1985

0,87

43

Getaren

1986

0,79

44

Getaren

1988

0,60

45

Getaren

1990

0,65

46

Getaren

1991

0,98

47

Getaren

1992

0,97

48

Getaren

1993

0,95

49

Getaren

1994

0,75

50

Getaren

1995

0,63

51

Getaren

1996

0,59

52

Getaren

1997

0,58

53

Getaren

1998

0,57

54

Getaren

1999

0,58

55

Getaren

2000

0,74

56

Getaren

2001

0,89

57

Getaren

2002

0,83

58

Getaren

2003

0,98

59

Getaren

2004

1,02

60

Getaren

2005

1,11

61

Getaren

2006

1,08

62

Getaren

2007

0,90

63

Getaren

2008

0,95

64

Getaren

2009

0,89

65

Getaren

2010

1,07

66

Getaren

2011

1,13

67

Getaren

2012

1,04

68

Getaren

2013

0,93

69

Getaren

2014

0,90

70

Getaren

2015

0,89

71

Getaren

2016

0,87

72

Getaren

2017

0,69

73

Getaren

2018

0,68

74

Getaren

2019

0,68

75

Grindsjön

2002

0,24

76

Gölan

2002

0,79

77

Gölan

2008

0,80

78

Gölan

2013

0,50

79

Gölan

2018

0,25

80

Hacksjön

2002

0,52

81

Hacksjön

2018

1,00

82

Kassmyrasjön

2002

0,91

83

Kassmyrasjön

2013

0,55

84

Kvarnsjön (Grödinge kyrka)

2002

0,38

85

Kvarnsjön (Grödinge kyrka)

2008

0,43

86

Kvarnsjön (Grödinge kyrka)

2013

0,39

87

Kvarnsjön (Grödinge kyrka)

2018

0,33

88

Kvarnsjön (Tumba)

1999

0,67

89

Kvarnsjön (Tumba)

2000

0,70

90

Kvarnsjön (Tumba)

2001

0,70

91

Kvarnsjön (Tumba)

2002

0,76

92

Kvarnsjön (Tumba)

2003

0,58

93

Kvarnsjön (Tumba)

2004

0,57

94

Kvarnsjön (Tumba)

2005

0,47

95

Kvarnsjön (Tumba)

2006

0,43

96

Kvarnsjön (Tumba)

2007

0,36

97

Kvarnsjön (Tumba)

2008

0,36

98

Kvarnsjön (Tumba)

2009

0,35

99

Kvarnsjön (Tumba)

2010

0,37

100

Kvarnsjön (Tumba)

2011

0,37

101

Kvarnsjön (Tumba)

2012

0,41

102

Kvarnsjön (Tumba)

2013

0,44

103

Kvarnsjön (Tumba)

2014

0,43

104

Kvarnsjön (Tumba)

2015

0,50

105

Kvarnsjön (Tumba)

2016

0,46

106

Kvarnsjön (Tumba)

2017

0,49

107

Kvarnsjön (Tumba)

2018

0,43

108

Kvarnsjön (Tumba)

2019

0,43

109

Kärrsjön

2002

0,51

110

Kärrsjön

2018

0,71

111

Lilla Skogssjön

2002

0,44

112

Lilla Skogssjön

2008

0,54

113

Malmsjön

1975

2,27

114

Malmsjön

1993

1,13

115

Malmsjön

1994

1,09

116

Malmsjön

1995

1,20

117

Malmsjön

1996

1,62

118

Malmsjön

1997

1,58

119

Malmsjön

1998

1,51

120

Malmsjön

1999

0,91

121

Malmsjön

2000

1,02

122

Malmsjön

2001

0,84

123

Malmsjön

2002

0,86

124

Malmsjön

2003

0,98

125

Malmsjön

2004

1,06

126

Malmsjön

2005

1,07

127

Malmsjön

2006

1,37

128

Malmsjön

2007

1,19

129

Malmsjön

2008

1,14

130

Malmsjön

2009

0,69

131

Malmsjön

2010

0,78

132

Malmsjön

2011

0,75

133

Malmsjön

2012

0,72

134

Malmsjön

2013

0,71

135

Malmsjön

2014

0,68

136

Malmsjön

2015

0,67

137

Malmsjön

2016

0,66

138

Malmsjön

2017

0,59

139

Malmsjön

2018

0,62

140

Malmsjön

2019

0,61

141

Mellansjön

2002

0,43

142

Mellansjön

2008

0,70

143

Mellansjön

2013

0,59

144

Mellansjön

2018

0,59

145

Somran

2013

0,95

146

Somran

2018

0,89

147

Stora Dammen

2002

0,78

148

Stora Skogssjön

2002

0,44

149

Stora Skogssjön

2008

0,67

150

Stora Träsket

2008

0,78

151

Trollsjön

2002

0,78

152

Trollsjön

2008

0,84

153

Trollsjön

2013

0,62

154

Trollsjön

2018

0,51

155

Tullingesjön

1999

0,60

156

Tullingesjön

2000

0,71

157

Tullingesjön

2001

0,69

158

Tullingesjön

2002

0,65

159

Tullingesjön

2003

0,49

160

Tullingesjön

2004

0,42

161

Tullingesjön

2005

0,39

162

Tullingesjön

2006

0,38

163

Tullingesjön

2007

0,41

164

Tullingesjön

2008

0,42

165

Tullingesjön

2009

0,43

166

Tullingesjön

2010

0,40

167

Tullingesjön

2011

0,40

168

Tullingesjön

2013

0,45

169

Tullingesjön

2014

0,45

170

Tullingesjön

2015

0,45

171

Tullingesjön

2017

0,42

172

Tullingesjön

2018

0,50

173

Tullingesjön

2019

0,39

174

Utterkalven

1999

1,12

175

Utterkalven

2000

1,14

176

Utterkalven

2001

0,84

177

Utterkalven

2002

0,89

178

Utterkalven

2003

0,77

179

Utterkalven

2004

0,70

180

Utterkalven

2005

0,57

181

Utterkalven

2006

0,56

182

Utterkalven

2007

0,63

183

Utterkalven

2008

0,63

184

Utterkalven

2009

0,61

185

Utterkalven

2010

0,51

186

Utterkalven

2011

0,48

187

Utterkalven

2012

0,49

188

Utterkalven

2013

0,57

189

Utterkalven

2015

0,58

190

Utterkalven

2016

0,61

191

Utterkalven

2017

0,57

192

Utterkalven

2019

0,48

193

Uttran

1999

0,85

194

Uttran

2000

0,79

195

Uttran

2001

0,80

196

Uttran

2002

0,93

197

Uttran

2003

0,79

198

Uttran

2004

0,72

199

Uttran

2005

0,52

200

Uttran

2006

0,61

201

Uttran

2007

0,60

202

Uttran

2008

0,60

203

Uttran

2009

0,56

204

Uttran

2010

0,52

205

Uttran

2011

0,49

206

Uttran

2012

0,49

207

Uttran

2013

0,58

208

Uttran

2015

0,62

209

Uttran

2016

0,68

210

Uttran

2017

0,64

211

Uttran

2018

0,60

212

Uttran

2019

0,47

213

Övrasjön

2002

0,35

214

Övrasjön

2008

0,54

215

Övrasjön

2013

0,44

216

Övrasjön

2018

0,41

217

Malmsjöns utlopp

1999

1,20

218

Malmsjöns utlopp

2000

1,00

219

Malmsjöns utlopp

2001

1,40

220

Malmsjöns utlopp

2002

1,30

221

Malmsjöns utlopp

2003

1,00

222

Malmsjöns utlopp

2004

1,30

223

Malmsjöns utlopp

2005

1,30

224

Malmsjöns utlopp

2006

1,30

225

Malmsjöns utlopp

2007

0,91

226

Malmsjöns utlopp

2008

1,10

227

Malmsjöns utlopp

2009

0,98

228

Malmsjöns utlopp

2010

0,92

229

Malmsjöns utlopp

2011

0,96

230

Malmsjöns utlopp

2012

0,86

231

Malmsjöns utlopp

2013

0,87

232

Malmsjöns utlopp

2014

0,83

233

Malmsjöns utlopp

2015

0,79

234

Malmsjöns utlopp

2016

0,63

235

Malmsjöns utlopp

2017

0,61

236

Malmsjöns utlopp

2018

0,65

Datakälla: Botkyrka kommun och Salems kommun
Uppdaterad: 2020-09-15
Kontakt: