Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Foto: Sara Lee
Foto: Sara Lee
Indikator SE.4.3.4.1

Fosforhalter

Fosforhalten i ett kustvatten är ett bra mått på näringsstatusen. Höga halter av fosfor kan ge kraftiga blomningar av blågrönalger (cyanobakterier), igenväxning, syrebrist och en reducering av antalet vattenlevande arter. Botkyrka kommun är medlem i Svealands kustvattenvårdsförbund som årligen i augusti provtar och analyserar vattnen i Kaggfjärden, Himmerfjärden, Näslandsfjärden och Hallsfjärden.

Fosforhalten i augusti.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Hallsfjärden

2001

19

1

Hallsfjärden

2004

23

2

Hallsfjärden

2005

26

3

Hallsfjärden

2006

25

4

Hallsfjärden

2007

33

5

Hallsfjärden

2008

32

6

Hallsfjärden

2009

24

7

Hallsfjärden

2010

19

8

Hallsfjärden

2011

24

9

Hallsfjärden

2012

27

10

Hallsfjärden

2013

24

11

Hallsfjärden

2014

25

12

Hallsfjärden

2015

23

13

Hallsfjärden

2016

36

14

Hallsfjärden

2017

35

15

Hallsfjärden

2018

48

16

Himmerfjärden

2001

21

17

Himmerfjärden

2004

20

18

Himmerfjärden

2005

24

19

Himmerfjärden

2006

22

20

Himmerfjärden

2007

27

21

Himmerfjärden

2008

33

22

Himmerfjärden

2009

25

23

Himmerfjärden

2010

22

24

Himmerfjärden

2011

24

25

Himmerfjärden

2012

27

26

Himmerfjärden

2013

24

27

Himmerfjärden

2014

29

28

Himmerfjärden

2015

26

29

Himmerfjärden

2016

37

30

Himmerfjärden

2017

33

31

Himmerfjärden

2018

30

32

Kaggfjärden

2001

19

33

Kaggfjärden

2004

18

34

Kaggfjärden

2005

22

35

Kaggfjärden

2006

21

36

Kaggfjärden

2007

27

37

Kaggfjärden

2008

42

38

Kaggfjärden

2009

24

39

Kaggfjärden

2010

21

40

Kaggfjärden

2011

23

41

Kaggfjärden

2012

26

42

Kaggfjärden

2013

23

43

Kaggfjärden

2014

26

44

Kaggfjärden

2015

30

45

Kaggfjärden

2016

35

46

Kaggfjärden

2017

26

47

Kaggfjärden

2018

31

48

Näslandsfjärden

2001

23

49

Näslandsfjärden

2004

20

50

Näslandsfjärden

2005

24

51

Näslandsfjärden

2006

23

52

Näslandsfjärden

2007

25

53

Näslandsfjärden

2008

32

54

Näslandsfjärden

2009

29

55

Näslandsfjärden

2010

23

56

Näslandsfjärden

2011

23

57

Näslandsfjärden

2012

26

58

Näslandsfjärden

2013

22

59

Näslandsfjärden

2014

22

60

Näslandsfjärden

2015

29

61

Näslandsfjärden

2016

33

62

Näslandsfjärden

2017

28

63

Näslandsfjärden

2018

30

Datakälla: Svealands kustvattenvårdsförbund http://www.svealandskusten.se

Kommentar

Fosforhalterna i fjärdarna har de senaste 10 åren varierat mellan medelhöga halter och mycket höga halter.

Uppdaterad: 2020-01-13
Kontakt: