Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.9.4.2

Nyregistrerade personbilar samt drivmedelsteknik

Statistiken nedan visar antal nyregistrerade personbilar i Botkyrka och hur dessa bilar fördelar sig mellan olika drivmedel.

Nyregistreringen av personbilar domineras av bensin- och dieselfordon. På senare år har nyregistrering av elbilar, elhybrider och laddbilar dock ökat.

Nybilsinköp är en relativ dyr investering, vilket gör att inköpen följer konjunkturcyklar. Nedgången under åren 2008 och 2009 kan förklaras med lågkonkjunkturen som rådde då.

Antal nyregistrerade personbilar och deras drivmedelsteknik.

Rad-id Mätområde Datum Värde (Antal bilar)

0

Totalt

2006

1389

1

Totalt

2007

1405

2

Totalt

2008

1112

3

Totalt

2009

909

4

Totalt

2010

1223

5

Totalt

2011

1303

6

Totalt

2012

1195

7

Totalt

2013

1197

8

Totalt

2014

1277

9

Totalt

2015

1497

10

Totalt

2016

1608

11

Totalt

2017

1500

12

Totalt

2018

1247

13

Totalt

2019

1397

14

Bensin

2006

1129

15

Bensin

2007

911

16

Bensin

2008

589

17

Bensin

2009

444

18

Bensin

2010

646

19

Bensin

2011

626

20

Bensin

2012

524

21

Bensin

2013

568

22

Bensin

2014

639

23

Bensin

2015

766

24

Bensin

2016

895

25

Bensin

2017

796

26

Bensin

2018

724

27

Bensin

2019

764

28

Diesel

2006

181

29

Diesel

2007

347

30

Diesel

2008

310

31

Diesel

2009

261

32

Diesel

2010

396

33

Diesel

2011

535

34

Diesel

2012

569

35

Diesel

2013

464

36

Diesel

2014

473

37

Diesel

2015

592

38

Diesel

2016

574

39

Diesel

2017

568

40

Diesel

2018

311

41

Diesel

2019

299

42

El

2006

0

43

El

2007

0

44

El

2008

0

45

El

2009

0

46

El

2010

0

47

El

2011

1

48

El

2012

4

49

El

2013

6

50

El

2014

3

51

El

2015

18

52

El

2016

8

53

El

2017

9

54

El

2018

22

55

El

2019

63

56

Elhybrider/Laddhybrider

2006

1

57

Elhybrider/Laddhybrider

2007

14

58

Elhybrider/Laddhybrider

2008

15

59

Elhybrider/Laddhybrider

2009

9

60

Elhybrider/Laddhybrider

2010

31

61

Elhybrider/Laddhybrider

2011

31

62

Elhybrider/Laddhybrider

2012

22

63

Elhybrider/Laddhybrider

2013

68

64

Elhybrider/Laddhybrider

2014

63

65

Elhybrider/Laddhybrider

2015

69

66

Elhybrider/Laddhybrider

2016

99

67

Elhybrider/Laddhybrider

2017

86

68

Elhybrider/Laddhybrider

2018

166

69

Elhybrider/Laddhybrider

2019

128

70

Etanol/Etanolhybrid

2006

72

71

Etanol/Etanolhybrid

2007

130

72

Etanol/Etanolhybrid

2008

192

73

Etanol/Etanolhybrid

2009

159

74

Etanol/Etanolhybrid

2010

92

75

Etanol/Etanolhybrid

2011

41

76

Etanol/Etanolhybrid

2012

12

77

Etanol/Etanolhybrid

2013

4

78

Etanol/Etanolhybrid

2014

2

79

Etanol/Etanolhybrid

2015

1

80

Etanol/Etanolhybrid

2016

0

81

Etanol/Etanolhybrid

2017

2

82

Etanol/Etanolhybrid

2018

0

83

Etanol/Etanolhybrid

2019

4

84

Gas

2006

6

85

Gas

2007

3

86

Gas

2008

6

87

Gas

2009

36

88

Gas

2010

58

89

Gas

2011

69

90

Gas

2012

64

91

Gas

2013

87

92

Gas

2014

97

93

Gas

2015

51

94

Gas

2016

31

95

Gas

2017

39

96

Gas

2018

23

97

Gas

2019

39

98

Övriga

2006

0

99

Övriga

2007

0

100

Övriga

2008

0

101

Övriga

2009

0

102

Övriga

2010

0

103

Övriga

2011

0

104

Övriga

2012

0

105

Övriga

2016

1

106

Övriga

2017

0

107

Övriga

2018

0

108

Övriga

2019

0

Datakälla: trafa.se
Uppdaterad: 2020-05-19
Kontakt: