Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.3.1.1

Skyddad natur

Här visas den sammanlagda ytan av naturreservat och biotopskyddade områden relaterad till kommunens hela yta.

Andelen skyddad natur i procent av kommunens totala yta.

Datakälla: SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
9,3 % (2020).
Utgångsvärde:
3,2 % (2000).

Kommentar

I och med bildandet av Lida naturreservat år 2010 ökade andelen skyddad natur i Botkyrka kraftigt, från 1100 till 1942 hektar.

År 2020 hade 9,3 procent av Botkyrkas totala areal ett lagstadgat naturskydd. Motsvarande siffra för Stockholms län var 11,9 procent och för Sverige 11,2 procent.

Uppdaterad: 2021-08-25
Kontakt: