Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.2.5.2

Ozon, högsta 8-timmars medelvärde

Ozonmätningar har genomfördes i maj månad under drygt 10 år på flera ställen i kommunen.
Miljökvalitetsnormen för ozon är 120 µg/m3, mätt som 8-timmars medelvärde. Miljökvalitetsnormen för 8-timmars medelvärde överskreds vissa år i Alby.

På grund av tekniska problem med mätutrustningen år 2012 så var tidstäckningen endast 46 procent. Inget 8-timmarsmedelvärde rapporteras därför för år 2012.

Mätningarna i Botkyrka har upphört. Naturvårdsverket övervakar marknära ozon.

Marknära ozon, högsta 8-timmars medelvärde i Alby.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/m3)

0

Totalt

1999

117

1

Totalt

2000

117

2

Totalt

2001

103

3

Totalt

2002

132

4

Totalt

2003

123

5

Totalt

2004

114

6

Totalt

2005

129

7

Totalt

2006

149

8

Totalt

2007

101

9

Totalt

2008

121

10

Totalt

2009

121

11

Totalt

2010

114

12

Totalt

2011

120

13

Timmedelvärde

1999

117

14

Timmedelvärde

2000

117

15

Timmedelvärde

2001

103

16

Timmedelvärde

2002

132

17

Timmedelvärde

2003

123

18

Timmedelvärde

2004

114

19

Timmedelvärde

2005

129

20

Timmedelvärde

2006

149

21

Timmedelvärde

2007

101

22

Timmedelvärde

2008

121

23

Timmedelvärde

2009

121

24

Timmedelvärde

2010

114

25

Timmedelvärde

2011

120

Datakälla: Botkyrka kommun