Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.2.5.2

Ozon, högsta 8-timmars medelvärde

Ozonmätningar har genomfördes i maj månad under drygt 10 år på flera ställen i kommunen.
Miljökvalitetsnormen för ozon är 120 µg/m3, mätt som 8-timmars medelvärde. Miljökvalitetsnormen för 8-timmars medelvärde överskreds vissa år i Alby.

På grund av tekniska problem med mätutrustningen år 2012 så var tidstäckningen endast 46 procent. Inget 8-timmarsmedelvärde rapporteras därför för år 2012.

Mätningarna i Botkyrka har upphört. Naturvårdsverket övervakar marknära ozon.

Marknära ozon, högsta 8-timmars medelvärde i Alby.

Rad-id Ozon timmedelvärde Senaste värdet (µg/m3) Datum

0

Timmedelvärde

 120

2011

1

Totalt

 120

2011

Datakälla: Botkyrka kommun