Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.2.5.1

Ozon, årsmedelvärde

Ozonmätningar har genomfördes i maj månad under drygt 10 år på flera ställen i kommunen. Skillnaderna i halter mellan de olika platserna i kommunen är vanligtvis mycket liten.

På grund av tekniska problem med mätutrustningen år 2012 så var tidstäckningen endast 46 procent. Värdet för 2012 ska därför tolkas med stor försiktighet.

Mätningarna i Botkyrka har upphört. Naturvårdsverket övervakar marknära ozon.

Årsmedelvärde av marknära ozon i Alby.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/m3)

0

Totalt

1999

60

1

Totalt

2000

54

2

Totalt

2001

59

3

Totalt

2002

67

4

Totalt

2003

66

5

Totalt

2004

57

6

Totalt

2005

68

7

Totalt

2006

64

8

Totalt

2007

52

9

Totalt

2008

50

10

Totalt

2009

52

11

Totalt

2010

49

12

Totalt

2011

53

13

Totalt

2012

48

14

Årsmedelvärde

1999

60

15

Årsmedelvärde

2000

54

16

Årsmedelvärde

2001

59

17

Årsmedelvärde

2002

67

18

Årsmedelvärde

2003

66

19

Årsmedelvärde

2004

57

20

Årsmedelvärde

2005

68

21

Årsmedelvärde

2006

64

22

Årsmedelvärde

2007

52

23

Årsmedelvärde

2008

50

24

Årsmedelvärde

2009

52

25

Årsmedelvärde

2010

49

26

Årsmedelvärde

2011

53

27

Årsmedelvärde

2012

48

Datakälla: Botkyrka kommun.