Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.2.5.1

Ozon, årsmedelvärde

Ozonmätningar har genomfördes i maj månad under drygt 10 år på flera ställen i kommunen. Skillnaderna i halter mellan de olika platserna i kommunen är vanligtvis mycket liten.

På grund av tekniska problem med mätutrustningen år 2012 så var tidstäckningen endast 46 procent. Värdet för 2012 ska därför tolkas med stor försiktighet.

Mätningarna i Botkyrka har upphört. Naturvårdsverket övervakar marknära ozon.

Årsmedelvärde av marknära ozon i Alby.

Rad-id Ozon Årsmedelvärde Senaste värdet (µg/m3) Datum

0

Totalt

 48

2012

1

Årsmedelvärde

 48

2012

Datakälla: Botkyrka kommun.