Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.8.1.4

Uppvärmning av kommunala lokaler med olja

Ett av kommunens fyra klimatmål är att den kommunala verksamheten ska vara fossilbränslefri år 2015. Det innebär bland annat att de oljepannor som värmer upp kommunala lokaler behöver fasas ut. Sedan 2013 värms ingen av kommunens lokaler upp med olja.

Total mängd fossil energi som används för uppvärmning av kommunala lokaler.

Rad-id Mätområde Datum Värde (m3 olja)

0

Totalt

2009

27,6

1

Totalt

2011

22

2

Totalt

2012

6

3

Totalt

2013

0

4

Totalt

2013

0

5

Totalt

2014

0

6

Totalt

2015

0

7

Olja

2009

27,6

8

Olja

2011

22

9

Olja

2012

6

10

Olja

2013

0

11

Olja

2013

0

12

Olja

2014

0

13

Olja

2015

0

Datakälla: Fastighetsenheten, Botkyrka kommun
Uppdaterad: 2020-05-22
Kontakt: